CAB Media s.r.o.

Fakturační údaje

CAB Media s.r.o.
Mäsiarska 17
Levoča 054 01

IČO: 46128948
DIČ: 2023261768
IČ DPH: SK 2023261768

Bankovní spojení:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
5142664040/0900
IBAN: SK4309000000005142664040
SWIFT: GIBASKBX

Fio banka, a.s.
2601570374/2010
IBAN: CZ15 2010 0000 0026 0157 0374
SWIFT: FIOBCZPP

Kontaktní údaje

Telefón:
+421 904 424 400

Pondelok – Piatok 10:00 – 16:00

Email:

info@cabshop.sk
– predaj, reklamácie, objednávky

info@cabmedia.sk
– veľkoobchod, spolupráca

www.cabmedia.sk

www.cabshop.sk

www.cabshop.cz

Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1